Олена Карлова

    доцент кафедри математичного аналізу
Чернівецького національного університету

                        П І Д Р У Ч Н И К И    І    М Е Т О Д И Ч Н І     В К А З І В К И 
Вступ до загальної топології. Частина 1. 
Класифікація множин та функцій в метричних просторах
Завдання для практичних занять з математичного аналізу / І семестр 
Завдання для практичних занять з математичного аналізу / ІІ семестр 
Завдання для практичних занять з математичного аналізу / ІІІ семестр 
 Конспект лекцій з математичного аналізу - І
 Конспект лекцій з математичного аналізу - ІІ
Конспект лекцій з математичного аналізу - ІІІ
Контрольні роботи з математичного аналізу / І семестр
Контрольні роботи з математичного аналізу / ІІ семестр
Задачі з комплексного аналізу
Класифікація аналогів неперервних функцій 
Г.М. Фихтенгольц "Курс дифференциального и интегрального исчисления", том 1 
Г.М. Фихтенгольц "Курс дифференциального и интегрального исчисления", том 2 
Г.М. Фихтенгольц "Курс дифференциального и интегрального исчисления", том 3
В.А. Зорич "Математический анализ", часть I 
В.А. Зорич "Математический анализ", часть II
С.М. Никольский "Курс математического анализа", том I 
С.М. Никольский "Курс математического анализа", том IІ