Олена Карлова

    доцент кафедри математичного аналізу
Чернівецького національного університету

     
75 Karlova O., Mykhaylyuk V. Extending Baire-one functions on compact spaces, Top. Appl. (2020), DOI: https://doi.org/10.1016/j.topol.2020.107215  
74 Karlova O., Mykhaylyuk V. Extension of Borel maps with values in non-metrizable spaces, Eur. J. Math. (2020), DOI: 10.1007/s40879-018-0295-0  
73 Karlova O., Maksymenko S. The first homotopic Baire class of maps with values in ANR's coincides with the first Baire class, J. Math. Anal. and Appl. (2019), doi.org/10.1016/j.jmaa.2019.123561  
72 Karlova O. A generalization of a Baire theorem concerning barely continuous functions, Top. Appl. 258 (2019), 433-438.
 
71 Karlova O., Visnyai T. Remarks on the determining sets of strongly separately continuous functions on l_p, Proceedings of the 18th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2019, Slovak University of Technology, Bratislava, 609  – 616.  
70 Karlova O., MykhaylyukV. Extension of fragmented Baire-one functions on Lindelöff spaces, Top. Appl. (2019) DOI: 10.1016/j.topol.2018.12.002  
69 Карлова О., Лукань М. Слабкі R-простори і рівномірна границя функцій першого класу Бера, Бук. Мат. Журн. (2019)  
68 Karlova O., Mykhaylyuk V. Extension of bounded Baire-one functions vs.Extensions of unbounded Baire-one functions, (2018), Visn. of the Lviv Univ. Series Mech. Math. 2018. Issue 86, 103 –108.  
67  Карлова О., Черніга Р. Сергій Федорович Коляда: життя і математика, Мат. вісник НТШ (2018)  
66 Карлова О., Михайлюк В. Верхній та нижній класи Лебеґа багатозначних відображень двох змінних, Укр. мат. журн. 70 (8) (2018), 1097 – 1106.    
65 Karlova O., Visnyai T. The Baire classification of strongly separately continuous functions on l_infty, Real Analysis Exch. 43 (2) (2018), 325-332  
64 Karlova O., Mykhaylyuk V. Diagonals of separately continuous maps with values in box products, Topol. Algebra and Appl. 6 (2018), 26-33.
63 Karlova O., Visnyai T. Some remarks concerning strongly separately continuous functions on spaces $l_p$ with $p\in [1,+\infty]$, Proc. Int. Geom. Center, 10 (3-4) (2017), 7–16
62 Karlova O., Mykhaylyuk V. Baire classification of fragmented maps and approximation of separately continuous functions, Eur. J. Math. 3 (1) (2017), 87-110.   
61 Karlova O., Mykhaylyuk V. Limits of sequences of continuous functions depending on finitely many coordinates, Top. Appl.  (216) (2017), 25-37.  
60 Karlova O., Mykhaylyuk V. On composition of Baire functions, Top. Appl. (216) (2017), 8-24.  
59 Karlova O. On Baire one mappings with zero-dimensional domains, Colloq.Math. 147 (1) (2017), 129-142.  
58 Звоздецький Т., Карлова О., Попов М. Володимир Васильович Михайлюк (до 50-річчя від дня народження), Мат. Вісник НТШ 14 (2017).
57 Karlova O., Mykhaylyuk V. A characterization of the discontinuity point set of strongly separately continuous functions on products, Math. Slovaca, 66 (5) (2016), 1475-1486.  
56 Карлова О. Застосування просторів-склеювачів до класифікації Бера відображень однієї змінної, Праці міжн. геом. центру, 9 (3-4) (2016), 17-36.
55 Karlova O., Mykhaylyuk V. On stable Baire classes, Acta Math. Hungar. 150 (1) (2016), 36-48.
54 Karlova O., Mykhaylyuk V., Sobchuk O. Diagonals of separately continuous functions of n variables with values in strongly sigma-metrizable spaces, Comment. Math. Univ. Carolin., 57:1 (2016), 103-122.
53 Karlova O., Visnyai T., On strongly separately continuous functions on sequence spaces, Journal of Math. Analysis and Applications, 439 (1) (2016), 296-306.
52 Karlova O., Fodchuk O., On Baire classification of continuous mappings defined on products of the Sorgenfrey lines, Opuscula Mathematica, 36 (4) (2016), 481-488.
51 Karlova O., Mykhaylyuk V., Sobchuk O. Diagonals of separately absolutely continuous mappings coincide with the sums of absolutely convergent series of continuous functions, Proc. Edinburgh Math. Soc. (2016)
50 Karlova O. On Baire classification of mappings with values in connected spaces, Eur. J. Math. (2016), 2(2), 526-538.
49 Карлова О., Фодчук О. Класифікація неперервних функцій на добутку прямих ЗорґенфреяБук.мат.журн. 3 (1) (2015), 60-63.
48 Карлова О. Про слабкі ретракти Дарбу, Бук.мат.журнал, 3 (3-4) (2015),  58–61
47 Karlova O. On perfect cones and B1-retracts, Tatra Mt. Math. Publ. 62 (2015),  89-103
46 Gumenchuk A., Karlova O., Popov M. Order Schauder bases in Banach lattices,  J. Func. Anal. 269 (2)  (2015), 536-550.
45 Карлова О. Сильно нарізно неперервні функції і одна характеризація відкритих множин в ящиковому добутку, Мат. Студії 43 (1) (2015), 36–42.
44 Karlova O. Functionally sigma-discrete mappings and a generalization of Banach’s theorem, Topology Appl. 189 (2015), 92–106.
43 Karlova O. On C-embedded subspaces of the Sorgenfrey plane, Appl. Gen. Topol. 16 (1) (2015), 65–74.
42 Karlova O. The Baire classification of strongly separately continuous functions, Real Anal. Exchange, 40 (2) (2015), 371-382.
41 Karlova O., Mykhaylyuk V. On alpha-embedded subsets of products, Eur. J. Math.  1 (1) (2015), 160-169.
40 Карлова О., Функції зі зв’язним графіком та B1-ретракти, Карпатські матем. публ. 6 (2) (2014), 256-259.
39 Карлова О. Деякі властивості сильно нарізно неперервних функцій на добутках, Бук.мат.журн. 2 (2-3) (2014), 119-125.
38 Карлова О. Площина Зорґенфрея не є delta-нормально відокремним простором, Бук.мат.журн. (1) (2014), 48-50.
37 Karlova O., Limits of sequences of Darboux-like mappings, Мат.Студії, 40:2 (2013), 132-136.
36 Karlova O.,Mykhaylyuk V., On weakly Gibson sigma-measurable mappings, Colloq. Math, 133:2 (2013), 211-219.
35 Karlova O. On alpha-embedded sets and extension of mappings, Comment. Math. Univ. Carolin., 54 :3 (2013), 377-396.
34 Карлова О., Михайлюк В. Застосування теорем про продовження, Бук. мат. журнал, 1: 1-2 (2013), 62 – 68. 
33 Karlova O., Mykhaylyuk V. On Gibson functions with connected graph, Mathematica Slovaca, 63: 3 (2013), 479 – 492.
32 Карлова О., Михайлюк В. Хрест-топологія і трійки Лебеґа, Укр. мат. журнал, 65 : 5  (2013), 722–727.
31 Karlova O., Mykhaylyuk V., Sobchuk O. Diagonals of separately continuous functions and their analogs, Topology Appl. 160 (2013), 1–8.
30 Карлова О., Маслюченко В., Мироник О. Площина Бінґа і нарізно неперервні відображення, Мат.Студії 38(2) (2012), 188-193.
29 Карлова О., Собчук О. Про H1-композитори і кусково неперервні відображення, Мат.Студії 38(2) (2012), 139-146.  
28 Karlova O. Classification of separately continuous functions with values in sigma-metrizable spaces, Applied General Topology, 13(2), 2012, 167-178.
27 Карлова О.О., Михайлюк В.В., Собчук О.В. Про продовження нарізно неперервних функцій, Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Математика. – Т.2, №1. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С. 40-43.
26 Karlova O., Maslyuchenko V., Mykhaylyuk V., Equiconnected spaces and Baire classification of separately continuous functions and their analogs, Cent. Eur. J. Math., 2012, 10(3), 1042-1053.
25  Карлова О.О., Михайлюк В.В. Зв’язна триточка і функції першого класу Бера, Наук. вісн. Чернівецького ун-ту, Т.1, №3. – 2011. –  59-64.
24  Карлова О.О. Розкладні і функціонально двосторонні множини,  Карпатські публікації, Т3, №2 (2011),  71-76.
23  Karlova O. Extension of continuous functions to Baire-one functions, Real Anal. Exchange Volume 36, Number 1 (2011), 149-160.
22 Карлова О.О., Маслюченко О.В., Михайлюк В.В., Нестеренко В.В., Попов М.М., Собчук О.В., Черевко І.М. До 60-річчя від дня народження Володимира Кириловича Маслюченка, Мат. вісник НТШ (7) (2010), 5-35.  
21  Карлова О.О. Про продовження дійснозначних неперервних функцій, Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Вип. 454. Математика. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 42 - 45.
20  Карлова О.О. Продовження відображень зі значеннями в неметризовних просторах, Математичний вісник НТШ. – Т.5. – 2008. – С. 62 - 68.  
19  Karlova O. Extension of continuous mappings and H1-retracts // Bull. Aust. Math. Soc. – Volume 78. –  Issue 03. –  2008. – P. 497-506.  
18   Карлова О.О., Михайлюк В.В. Слабкі локальні гомеоморфізми та В-сприятливі простори // Укр. мат. журн. – 2008. ­–   т. 60, №9. – С.1189 - 1195.
17  Золотухіна Т.О., Карлова О.О., Собчук О.В. Про продовження функцій першого класу Бера зі значеннями в  sigma-метризовних просторах // Укр. мат. вісник. – Т. 5, №2. – 2008. – С. 280 - 287.  
16  Карлова О.О. Берівська класифікація sigma-дискретних відображень // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Вип. 374. Математика. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 52 - 54.  
15  Карлова О.О., Маслюченко В.К., Маслюченко О.В. Геодезійно зв’язні простори і рівномірна границя функцій першого класу Бера // Математичний вісник НТШ. – Т.4. – 2007. – С. 129 - 133.  
14 Карлова О.О., Маслюченко В.К. Нарізно неперервні відображення зі значеннями в не локально опуклих просторах // Укр. мат. журн. – 2007. ­–   т. 59, №12. – С.1639 - 1646.  
13  Карлова О.О. Незв’язні простори і берівська класифікація відображень першого класу Лебеґа // Укр. мат. вісник. – Т. 4, №2. – 2007. – С. 180 - 188.  
12  Карлова О.О., Маслюченко О.В. Функції першого класу Бера зі значеннями в прямій Зорґенфрея // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Вип. 336 – 337. Математика. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 85 - 88.  
11  Карлова О.О. Нарізно неперервні -дискретні відображення // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Вип. 314 - 315. Математика. – Чернівці: Рута, 2006. – С.77- 79.  
10  Karlova O.O., Mykhaylyuk V.V. On Baire one mappings and Lebesgue one mappings with values in inductive limits // Мат. Студії. ­­– 2006. – Т. 25, №1. – С. 103 - 107.
9 Карлова О.О., Михайлюк В.В. Функції першого класу Бера зі значеннями в метризовних просторах  // Укр. мат. журн. – 2006. ­–   т. 58, №4. – С. 567 - 571.
8  Карлова О.О., Собчук О.В. Деякі властивості РР-просторів // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Вип. 269. Математика. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 53 - 55.  
7 Карлова О.О. Берівська класифікація відображень, неперервних відносно першої змінної і функціонального класу  Лебеґа відносно другої // Математичний вісник НТШ. – Т.2. – 2005. – С. 98 - 114.  
6 Карлова О.О. Про належність до першого класу Бера відображень зі значеннями в областях // Мат. студії. – 2005, – Т.23, №2. – С.221-224.  
5 Карлова О.О.  Берівська класифікація відображень зі значеннями у підмножинах скінченновимірних просторів // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Вип. 239. Математика. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 59 - 65.  
4 Карлова О.О.,  Куцак С.М., Маслюченко В.К. Узагальнення теореми Бера про функції першого класу на випадок неметризовного простору значень // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Вип. 228. Математика. – Чернівці: Рута, 2004. – С.11-14.  
3 Карлова О.О. Перший функціональний лебеґівський клас і берівська класифікація нарізно неперервних відображень // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Вип. 191-192. Математика. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 52 - 60.   
2 Карлова О.О., Собчук О.В. Лебеґівська класифікація многозначних відображень двох змінних // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Вип. 160. Математика. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 76 - 79.  
1 Карлова О.О., Маслюченко В.К. Типи множин точок неперервності відображень зі значеннями в неметризовних просторах // Вісн. Львівського ун-ту. Cер. мех.-мат., 2002. – Вип. 60. – С. 77 - 79.