• 1.07.2015 року минає 100 років від дня народження відомого математика Михайла Костянтиновича Фаґе (1915 - 1995), а 25.12.2014 року минуло 100-річчя від дня народження іншого відомого математика Карла Моріцовича Фішмана (1914 - 2010).  Діяльність цих вчених тісно пов’язана з Чернівецьким університетом.
  • М.Фаґе, випускник мехмату Московського університету, учень академіка А.Колмогорова, працював у нашому університеті з 1947 по 1961 рік, завідуючи кафедрою математичного аналізу з 1953 року. У цей час він захистив докторську дисертацію (1958 рік), за матеріалами якої видав монографію «Операторно-аналітичні функції однієї незалежної змінної» (Львів, 1959). М.Фаґе виховав в університеті цілу плеяду учнів, серед яких І.Григорчук, Й.Кушнірчук та М.Березовський, пізніше провідні доценти кафедри. З М.Фаґе прийшли в наш університет традиції знаменитої московської школи з теорії функцій, створеної Д.Єгоровим і М.Лузіним, з якої вийшов його науковий керівник А.Колмогоров.
  • К.Фішман вчився у Чернівецькому університеті за румунських часів і закінчив його у 1939 році. Він слухав лекції відомих румунських математиків С.Стоїлова та М.Николеску, перейнявши від них любов до теорії функцій комплексної змінної, яку зберіг на все життя.  К.Фішман працював в університеті ще у 1940-41 роках з М.Боголюбовим, який тоді завідував кафедрою математичного аналізу, повернувся сюди ж у 1945 році, працював на кафедрі математичного аналізу, захистив під керівництвом М.Фаґе кандидатську дисертацію (1957 рік), завідував кафедрою математичного аналізу з 1961 по 1973 рік. К.Фішман вперше став застосовувати в теорії функцій методи функціонального аналізу, зокрема він дав коротке доведення матричним методом теореми про еквівалентність диференціальних операторів одного порядку з одиничним старшим коефіцієнтом, яка у М.Фаґе  була квінтесенцією його монографії про L-базиси і операторно-аналітичні функції. З 1974 по 1984 рік він працював в Ізраїлі в університеті імені Меїра Бар-Ілана в місті Рамат-Гані. Учнями К.Фішмана є М.Нагнибіда, М.Царьков і В.Маслюченко.
  • Ми запрошуємо на конференцію передусім фахівців з математичного аналізу, хоча разом з тим і математиків інших спеціальностей, бо К.Фішман і М.Фаґе були різноплановими вченими.
  • Плануються пленарні доповіді по 45 хвилин і секційні доповіді по 25 і 15  хвилин, хоча поділ на секції буде лише при наявності великого числа охочих узяти участь у конференції.
  • Матеріали конференції будуть опубліковані в одному з чисел «Буковинського математичного журналу».
  • Оргвнесок становить 100 гривень для аспірантів, здобувачів й студентів і 200 гривень для решти учасників. Його можна вислати завгоді на рахунок О.Д.Мироник в Приватбанку: 6762 4683 1661 1213 або сплатити при приїзді.